Share

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Kamacıoğlu Sirketler Grubu, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini

yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.Bu bağlamda

faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili

olarak aşağıda ki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.

 

-Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak, kirlenmesini önlemek;

–  Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve

kendiliğinden tabi olunan kurallara

riayet etmek;

– Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza

indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak;

 

-Koşullara müdahele edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak;

“Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler

kullanmak;

 

-Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak;

 

-Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek;

-Tüm çalışan, tedarikçi ve alt yüklenicilerin çevre bilincine ulaşmasını  sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

 

Dogukan Kamacıoğlu

İDARI KORDINATÖR