Share

Değerlerimiz

Değerlerimiz

Vizyonumuz

Kamacıoğlu Şirketler Grubu olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Hedefimiz; içinde yer aldığımız

sektörlerde kalitemizle ön plana çıkarak en İyi olabilmek, ülkemiz İçin en yüksek toplumsal ve ekonomik

değeri yaratabilmektir.

Misyonumuz

Yaklaşık yarım asıra ulaşan süredir ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde edindiğimiz iş tecrübesinin

doğruladığı ilkelerle oluşturduğumuz sağlam yapıyı, geleneklere bağlı, aynı zamanda yenilik ve gelişmelere

açık olarak gelecek kuşaklara taşımak, toplumdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle en iyi şekilde mal

ve hizmet üretmektir.

Değerlerimiz

Kalite, Güven,İtibar

25 yılı aşkın köklü geçmişimize ait İtibarımız, kalite ve güven üzerine inşa edilmiştir. Taahhüdümüz; tüm

projeleri hatasız ve zamanında teslim etmek, sağlam ve nitelikli iş çıkartmak, en güvenilir mal ve hizmeti

üretmektir. Bunları gerçekleştirirken dürüstlükten, doğruluktan ve tutarlılıktan asla taviz verilmez. Hiç

durmaksızın gücümüz yettiğince çalışmak, yüksek başarıyı hedeflemek ve hep daha ileriye ulaşmak, en

vazgeçilmez ilkemizdir.

 

Geleneklere Bağlılık Ve Yeniliklere Açıklık

25 yılı aşkın süredir bu sağlam çatı altında gelenek yenilikle birleştirilir. Köklü ve kalıcı değerlerimizden

oluşan temel üzerine, çağdaş ve ilerici yaklaşımları özenle yerleştirerek yaratırız geleceğimizi. Sürekli

öğrenen ve gelişen yapımızla çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize görünür katkılar

sağlamak için çalışırız.

 

Eşitlik, Adalet, Vefa

En küçük başarımız bile, bir tek insanın eseri olamayacak kadar büyüktür. insanların büyük işleri ancak

birbirlerine güvenip dayanarak başarabildikleri gerçeğinden hareketle, yöneticilerimiz ve Topluluğumuz

bünyesindeki tüm çalışanlarımız bir aile olarak birbirlerine kenetlenmişlerdir. Kamtek Ailesinin tüm fertleri,

yapı taşı sevgi — saygı — özveri olan güçlü bir ekip ruhuna sahiptirler.

 

Toplumsal Fayda

Toplumun bir parçası olduğumuzun farkındalığıyla, şirket hedefleri ile ülke ve toplum çıkarlarının uyum

içinde olmasına özen gösteririz. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, sosyal ve toplumsal görev bilinci

içinde üzerimize düşen yükümlülükleri araştırır ve bunları en faydalı olacak şekilde yerine getiririz.

 

Çevreye Saygı

Şirket kültürümüzün en temel ilkelerinden biri; tüm iş süreçlerimizde doğanın korunmasının ve ekolojik

düzene tayda sağlanmasının, gelecek kuşakların yaşam kalitesinin arttırılması için birincil öncelik

olduğunun bilinciyle hareket etmektir.

Başvuru Formu