Share

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kamacıoğlu Şirketler Grubu olarak, halen bizimle çalışan ve bizimle çalışmayı isteyen

arkadaşlarımız sahip oldukları güncel çağdaş bilgilerle donanımlı, dinamik ve yaratıcı

özelliklerini dikkate alarak geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken yürütmekte

oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini arttırıcı eğitim fırsatları ve imkanları yaratmak

ilk ve temel yaklaşımımızdır.

 

Şirketimiz insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimle birlikte,

zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst

düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. Bununla

çalışanlarımızın iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktayız.

Kritik görevlere yapılan atamalar için çalışanlarımızın iş başarısı, performans düzeyi ve

bulunduğu grup içinde yapılan yetkinlik bazlı seçmeye davalı ölçütler esas alınmaktadır.

Performans yönetim sistemiyle belirlenen eğitim ile desteklenen çalışanlarımızı geleceğe iyi birer yönetici adayı olmak üzere hazırlamaktayız.

Belirlenen şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışan personelimizin verimli

çalışmalarını teminen kariyer fırsatını kendilerine sağlamak adına Topluluk Şirketlerimiz’de

doğan fırsatları önce kendileri ile paylaşarak endirek olarak kariyer gelişmelerine katkıda

bulunmaktayız.

Tarafsız ve eşit fırsat anlayışıyla yapılan kariyer yönetimi ile şirketlerimizin uzun vadeli

hedeflerini belirleme ve geliştirme imkanlarını yaratarak, çalışan bireylerin de kendini

gerçekleştirme ihtiyacını karşılayarak, kişinin motivasyonuna önemli bir katkıda bulunmaktayız.

Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine yatırım yaparak, şirketimizin faaliyetlerini sürdürmesi için

gerekli entellektüel ve yaratıcı kapasiteyi oluşturmanın gereğine yürekten inanıyoruz.

 

Doğukan Kamacıoğlu

İDARİ KORDİNATÖR