Share

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Türk kültürünün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. Kamacıoğlu Şirketler Grubu olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları da tabii ki bir bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır.