Share

İsg Politikası

İsg Politikası

KAMACIOĞLU Şirketler Grubu, en üst kalitede üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini beyan ve taahhüt ederiz.

 

  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek önceden önlemlerini almak,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının engellenmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için uygun çalışma ortamı oluşturmak, güvenli ekipman ve uygun teknoloji kullanmak,
  • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmek,
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, ilgili standartlar, idari düzenlemeler ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin katılım danışma uygulamalarını geliştirerek tüm çalışanlarımızı bu süreçlere dahil etmek,
  • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan alt yüklenici çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
  • Şartlara uygunluğunun idame ettirilmesi için İSG politikasını’ nı periyodik olarak gözden geçirmek,
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.